I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Simtronics som en kjøpskandidat på kort sikt mens Lerøy Seafood får en salgsanbefaling på middels lang sikt.- Simtronics beveger seg sidelengs mellom 4,26 kroner og 5,45 kroner på mellomlang sikt. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger nå nær støtten, og en reaksjon opp bør komme på kort sikt, i første omgang til motstanden ved 4,80 kroner. Etablerte noteringer under støtten ved 4,26 kroner vil være et salgssignal. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier analytikeren.- Lerøy Seafood Group har gitt flere salgssignaler de siste månedene, og aksjen viser en svak utvikling. På kort sikt har den falt mye og er oversolgt på RSI, noe som kan gi reaksjoner opp. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det er motstand ved 92 kroner og lite støtte under dagens nivå. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.