I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Siem Offshore og Cermaq som salgskandidater.- Siem Offshore har brutt den stigende trenden, gitt salgssignal fra en liten hode-og-skuldre-formasjon og fra en stor rektangelformasjon. Selv om lavt volum svekker salgssignalene og det fortsatt er støtte ved 15,70 kroner, er aksjen nå teknisk negativ. Sent i fjor var det en rekke innsidesalg i selskapet, mens det ikke har vært noen handler hittil i år. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, sier analytikeren.- Cermaq ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga salgssignal fra en stor rektangelformasjon i julimåned, og det er nå også gitt salgssignal fra en mindre rektangelformasjon. Volumøkning på nedgangen forsterker salgssignalene og en videre nedgang på både kort og mellomlang sikt indikeres. Ved reaksjoner opp er det motstand ved 49 kroner og ved 53 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler, men dette er ikke nok til å veie opp for det negative bildet teknisk. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.