Gullselskapet Crew har latt være å oppdatere registeret som viser hvilke personer som sitter med innsideinformasjon i selskapet, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen har Crew nå fått både Oslo Børs og Kredittilsynet på nakken.- Selskapet har vært i kontakt med oss og vi vet at det ikke har oppdatert sitt innsideregister. Det er et brudd på verdipapirhandelloven, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs.- Det kan se ut som det har vært mangler ved innsidelisten til Crew over lengre tid, men den har kun bestått av to navn siden tirsdag, fortsetter han.Ifølge DN er William LeClair, konstituert administrerende direktør i Crew, helt ukjent med at selskapet skal ha gjort noen feil.- Jeg vet ikke hva du snakker om eller hvilken liste det er snakk om. Etter det jeg vet har vi alt vårt på det tørre. Hvis det er noe som ikke er oppdatert, så vet ikke jeg noe om det, sier LeClair.