Hotellkjeden Scandic ville fusjonere med Petter Stordalens Choice, skriver Dagens Næringsliv. Men ifølge avisen takket Stordalen nei til avtalen som ville gitt ham nærmere fire milliarder kroner i kontanter og en eierandel på 40 prosent i en ny hotellgigant.Ifølge DN eier fondet EQT V Scandic gjennom det Luxembourg-registrerte selskapet Snowstorm. Selve fondet er registrert i skatteparadiset Guernsey. EQTs tilknytningen til skatteparadiset bidro etter det avisen får opplyst også til at Stordalen avslo fusjonstilbudet.Ifølge DN var en annen årsak til at det ikke ble noen fusjon, at Stordalen og EQT har ulikt syn på hvordan man driver hotellbusiness.