Redningspakken som finansminister Henry Paulson presenterte lørdag består ifølge Nordea Markets av fire hovedelementer. Bankene settes under offentlig administrasjon, for det andre tilføres de umiddelbart egenkapital som vil utvides etter hvert som behovet oppstår. Det skal også etableres en låneordning for bankene og i tillegg skal Finansdepartementet kjøpe boliglånsbaserte obligasjoner, MBS, i markedet.- Det er en samlet pakke som skal sikre at disse institusjonene ikke går over ende og skaper kaos i finansmarkedet. I tillegg prøver myndighetene å få boliglånsmarkedet til å fungere igjen, sier sjeføkonom Steinar Juel i denne ukens utgave av NordeaTV.Det har vært vanskelig å få lån til boligkjøp i USA. Redningen av institusjonene kan til en viss grad sørge for at boliglånsrentene kommer noe ned, sier Nordeas økonomer, som også mener det er spennende hva som vil skje med statsobligasjonsrentene. Mer om .