En viktig årsak til at dollaren er styrket, er de fallende oljeprisene. Prisen på råolje gikk ytterligere ned som følge av at orkanen Gustav gjorde mindre skade enn ventet i den amerikanske delstaten Louisiana. (©NTB)