Beskjeden om at barna risikerte å miste arv ble fremsatt av Garders tidligere kollega i advokatfirmaet Haavind Vislie, Mikael Hellevik, og ble oppfattet som en klar trussel av sønnen Ole Christian Schrøder og datteren Anne Aarheim, skriver Dagens Næringsliv. I første omgang trakk datteren seg fra klagesaken, som følge av brevet.Ifølge avisen er Ole Christian Schrøders advokat Morten Steenstrup i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange oppbrakt over det han mener var en utilslørt trussel fremsatt i strid med god advokatskikk. I sitt svarbrev skrev han følgende:«Dersom vi forfølger saken mot ham for å forsøke å komme til bunns i den (...) så skal mine klienter gjøres arveløse med et testament som han med overveiende sannsynlighet har bistått med utformingen av. Deres anførsler på vegne av advokat Garder kan ikke forstås på annen måte enn at han i realiteten antyder et (slikt) scenario».Ifølge DN avviser advokat Wilfred Rohde Garders talsmann Fred A. Gade at det var snakk om trusler. Han sier man bare gjenga en bestemmelse i testamentet.