Flere hamstrer aksjer

Flere selskaper melder om tilbakekjøp av aksjer på en av årets verste børsdager.

1

Hafslund ASA har 16. september 2008 kjøpt 17.600 Hafslund B-aksjer til kurs 91,65 kroner per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse A null og av klasse B 397.284.TGS-Nopec kjøpte samme dag 283.000 egne aksjer til kurs 51,90 kroner. Ny beholdning er 3.529.300 aksjer.Nordic Semiconductor ASA har kjøpt 11.000 egne aksjer gjennom megler til kurs 23,36 kroner per aksje. Nordic Semiconductors beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 929.500.Tomra Systems ASA har kjøpt 182.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 32,13 kroner over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 4.087.171.Prosafe SE kjøpte tilbake 300.000 egne aksjer til kurs 35,04 kroner per aksje. Ny beholdning er 4.076.960 egne aksjer.Oslo Børs stupte 5,8 prosent tirsdag.