- Nav-reformen er oversolgt av politikere. Det er ikke kommet godt nok fram at det vil ta år å gjennomføre reformen, sier seniorrådgiver Kristian Lislerud i YS-AVIO til NTB.Lislerud var onsdag blant tilhørerne på et seminar der blant andre arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie redegjorde for framdrift og utfordringer knyttet til reformen som skal samle de gamle trygdekontorene, sosialkontorene og arbeidsformidlingskontorene under samme tak på et såkalt Nav-kontor.Ett av målene med reformen er at brukerne skal finne alle tjenester på samme kontor og slippe å bli sendt hit og dit for å få svar på spørsmål og hjelp i en vanskelig situasjon. (©NTB)