Kjøper aksjer for millioner

Ementor bruker den siste tids kursfall til å kjøpe egne aksjer for millioner av kroner.

I går kjøpte Ementor 159.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på 26,3428 kroner stykket, tilsvarende 4.188.505 kroner.Ementor-konsernet har etter denne transaksjonen en beholdning på totalt 1.763.535 egne aksjer, tilsvarende 1,85 prosent av det samlede antall utstedte aksjer.