Forrige uke var eksportprisen for fersk laks på kroner 26,45 per kilo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med uke 34 da prisen var 28,10 kroner per kilo.I forrige uke endte eksportkvantumet for fersk laks på 8947 tonn, mot 9420 tonn i uke 34. Dette er en nedgang på 5 prosent.Det ble eksportert 606 tonn frossen laks i forrige uke, og prisen var 31,40 kroner per kilo.