Lerøy Seafood Group ASA har den 3. september 2008 kjøpt 40.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs lik kroner 77,0 per aksje som ledd i selskapets incentivprogram for ansatte, går det frem av en melding.Etter denne transaksjonen har Lerøy Seafood Group ASA en total beholdning på 40.000 egne aksjer.