Morten Sundstø: - Jeg er sjokkert

- Har du også lest den børsmeldingen eller? Jeg er helt sjokkert, sier Morten Sundstø

Foto: Finansavisen

I ettermiddag ble det kjent at styret i NattoPharma ASA har besluttet å stanse utbetalinger fra selskapet til tidligere styreleder Morten Sundstø og tidligere administrerende direktør Stein Westbye etter undersøkelser av deres rolle i et selskap som har overtatt rettighetene til et patent som NattoPharma lenge har ønsket å kjøpe.Sundstø har hatt en konsulentavtale med selskapet som er terminert, og betalinger i avtalens oppsigelsesperiode vil nå bli holdt tilbake.- Vi mener at det ikke er grunnlag for å fortsette utbetalingene. Til tross for uttalelser til media om det motsatte, synes det klart at Sundstø og Westbye gikk inn på eiersiden i selskapet MGP Diagnostics AS på vårparten med mulighet for å berike seg på NattoPharmas bekostning. Dette ble gjort mens Sundstø var styremedlem og Westbye administrerende direktør, sier Erik Langaker, som ble valgt som ny styreleder i NattoPharma på ekstraordinær generalforsamling 8. september 2008.- Har du også lest den børsmeldingen eller? Jeg er helt sjokkert, sier Morten Sundstø til dn.no.Ifølge Sundstø har det ikke vært dialog mellom ham og styret etter at det nye styret tiltrådt. Han stiller seg fullstendig uforstående til styrets reaksjon.- Jeg har ikke blitt forelagt noe krav, ei heller blitt spurt om det, sier Sundstø.- Jeg ringte styreleder i NattoPharma i går for å høre om det var noe jeg som største aksjonær i selskapet kunne bidra med. Da hadde han en ypperlig anledning til å fortelle meg om kravet, men det valgte han å ikke si noe om, sier Sundstø.