Den tidligere styreformannen i pyramideselskapet T5PC Invest AS (The 5 Percent Community) ble i fjor dømt til to års fengsel for grov økonomisk utroskap. Mandag står han tiltalt på ny for sin rolle i selskapet som kostet flere titalls tusen nordmenn sparepengene.39-åringen er tiltalt på tre punkter: For å ha spredt uriktige opplysninger i hensikt å påvirke prisen på selskapets verdipapirer, for å ha spredt villedende opplysninger om fiktive handelsavtaler til aksjeeiere og kreditorer samt for å ha forfalsket en faktura for å hente ut penger til seg selv fra selskapet.Aktor i saken, førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim, mener denne saken dreier seg om selve kjernen i selskapets forretningsidé.- Dette handler om hvordan de har bygd opp luftslottet sitt, ved å gå ut med feilaktige opplysninger om avtaler og økonomi for å blåse opp verdien av selskapet, sier Angell til NTB.