Ifølge en melding har Northland Resourses mottatt analyse fra de tre boringer på Pellivuoma-jernmalmforekomsten i Sverige som er gjennomført i år, og resultatene viser at det kan være en betydelig mengde magnetitt på forekomsten, skriver TDN Finans.Ifølge nyhetsbyrået ligger forekomsten 15 kilometer vest for Tapuli-prosjekt, og en eventuell utvinning fra Pelivuoma kan føre til at dette prosjekt blir utvidet i tid ved at selskapet har mulighet til å prosessere Pellivuoma-malmen i Tapuli- prosjketet. --