I dagens morgenrapport fra Investtech har analytikeren laget en teknisk analyse av hovedindeksen på Oslo Børs.- Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt ned gjennom støtten i underkant av 400 poeng og utløst et salgssignal fra en rektangelformasjon. Dette signaliserer en fortsettelse av den fallende trenden på kort sikt og en videre nedgang til 373 poeng eller lavere, sier analytikeren.- På mellomlang sikt er det støtte ved 380 poeng. Dersom også dette nivået skulle bli brutt, gis ytterligere et salgssignal, og indeksen vil da være negativ også på mellomlang sikt, sier analytikeren.- Kjøpsandelen blant innsiderne er fortsatt høy, med rundt 80 prosent sist uke. Det har imidlertid vært noen store salg, så om vi ser på handlenes verdi i kroner er under halvparten kjøp (pr 3.9). Det kan dermed se ut som om optimismen har avtatt noe blant innsiderne, mens flere begynner å få behov for å realisere noen verdier, avslutter analytikeren.I skrivende stund står hovedindeksen i 373,83 poeng, ned 1,92 prosent.