I dagens morgenrapport fra Orion Securities understreker analytikerne at orkanen Gustav for tiden utgjør det største spenningsmomentet. Investorer spør seg om den føre til så omfattende skader at oljeprisen skyter i været.- I skrivende stund ser det dårlig ut. Gustav ligger an til å bli like kraftig som Katrina og holder stø kurs mot oljeinfrastrukturen i Mexico-golfen. Selv om oljeproduksjonen utvilsomt vil rammes i det korte perspektivet, er det likevel ikke gitt at konsekvensene blir langvarige, sier analytikeren.
Følgende moment kan forhindre prishopp:
• Oljeinfrastrukturen blitt oppgradert vesentlig etter Katrina og Rita, og dette taler for at skadene vil bli mindre omfattende denne gangen.• IEA har varslet tapping av strategiske lagre ved vesentlige forsyningsavbrudd.- Foreløpig heller vi mot at virkningen av Gustav vil være forbigående og at det større bildet for oljeprisen er negativt. I et klima hvor temperaturen avtar i verdensøkonomien og hvor etterspørselsveksten er svak og avtakende, er oppsiden begrenset så fremt det ikke inntrer alvorlige problemer på tilbudssiden, avslutter analytikeren.Prisen på et fat Nordsjøolje, med levering i oktober, har gått opp 0,45 prosent og står nå i 114,56 dollar.