Den pene oppturen fra 398 til 425 ble en kortvarig pause i den lengre nedturen på Oslo Børs. Den tekniske motstanden på 425-nivået ble for sterk og nedturen tilsvarende sterk.Det er lett å bli både optimistisk, utålmodig og grådig under slike små bjørnerally, og derfor er det svært viktig å være realistisk, sette tette stop loss, flytte dem opp tett og raskt og være tro mot dem. Slik klarer man også å komme seg raskt ut igjen. Slik unngår man å bli sittende i bjørnesaksa når det snur ned igjen.Man må gjerne teste om bunnen er passert, men man må være lett på foten og rask ut igjen når det snur.Vi var for optimistisk ved inngangen til forrige uke, men nettopp det å være forberedt på at det raskt kan snu ned igjen, og hvordan, var også hovedpoenget i forrige ukes søndagens aksjetips. Oppturer i et fallende marked kan veldig raskt bli erstattet av en ny nedtur, og da er det ekstra farlig om man ikke har tenkt gjennom hva man skal gjøre.Med den utviklingen vi ser i chartene nå er det ikke mye positivt å spore. Det ser egentlig ganske mørkt ut og det kan være på sin plass igjen å minne om hva vi har sagt tidligere. Først i Kapital 22/07, der vi hvert år redegjør for synet på Oslo Børs det kommende året, senere her på HegnarOnline den 15. juli og igjen i søndagens aksjetips den 16. august. Budskapet har vært at Oslo Børs skal ned i 2008.Men det trenger ikke stoppe med fallet på 30 prosent fra toppen i juli 2007. For som vi har redegjort for tidligere, faller Hovedindeksen gjennom 400-nivået er 380 neste. Ryker også det nivået kan det være et sterkt signal om at den kan falle ytterligere 100 poeng, og vel så det, de neste 1 - 2 årene. Dog med oppturer og stopp underveis.I forhold til dette er vi nå kommet et stykke videre.Dette er altså ikke nye tanker, men vi mener faren for dette økt betraktelig igjen nå. Og vi kan i øyeblikket faktisk ikke se noen tekniske formasjoner eller signaler i chartene som peker i noen annen retning enn videre ned på sikt.Vi holder fremdeles også på at vi anser sannsynligheten for et fall for Hovedindeksen til under 300 for å være større enn at Hovedindeksen skal gå i ny all-time high det kommende halvannet året.På kort sikt er det rom for fall videre ned mot 350, i den fallende trenden. Men som vi også har redegjort for tidligere kan det, som ser ut som en nesten perfekt hode-skulder formasjon, signalisere videre fall til 280 - 270 før bunnen er nådd.Det er heller ingen lyspunkt å spore i RSI-chartet. Siste topp er satt markert under den foregående, 50-nivået er brutt igjen, den positive undertonen er historie og den lange trenden viser veien videre ned på lengre sikt.Som nevnt over kan det komme små rally underveis i dette fallende markedet, men skal man absolutt være i markedet, og i tillegg teste om oppturene vil vedvare, er det viktig å sette stop loss og flytte dem opp tett og raskt, slik at man kommer seg raskt ut igjen når det snur.