Storebrand Bank ASA emitterer et nytt obligasjonslån med en totalramme på én milliard kroner, går det frem av en melding fra Storebrand.Renten for perioden september 2008-september 2012 er 6,79 prosent, og første transje på 500 millioner er plassert gjennom DnB Nor Markets.