Gunnar Hvammen, styremedlem i Songa Offshore ASA, har gjennom sitt selskap Lauvheim Holding kjøpt 400.000 Songa-aksjer. Han betalte 71,2884 kroner aksjen, hvilket tilsvarer 28,5 millioner kroner.Lauvheim Holding har dermed en beholdning på 400.000 aksjer, tilsvarende 0,4 prosent av aksjekapitalen i Songa.