Tank: Litt høyere aktivitet

Det rapporteres om sju stortankslutninger fra Gulfen torsdag. Aktiviteten er generelt litt på vei opp.

VLCC-fartøy

Det rapporteres om sju stortankslutninger fra Gulfen torsdag. Seks av VLCCene laster østover og får rater i intervallet WS 79,5 til WS 95, noe som tilsvarer drøye 30.000 dollar til i underkant av 50.000 dollar per dag. Tidligere i uken lå ratene til sammenligning på WS 75 til WS 110.Lasting skjer i perioden 29. september til 9. oktober, ifølge befraktningsmeglere.Det sjuende VLCC-skipet går til Europa og her er raten WS 79, tilsvarende i underkant av 50.000 dollar per dag og stabilt fra inngangen på uken.Lasting skjer 8. oktober.