Selskapet er også kommet i en kritisk situasjon med tanke på sitt omdømme. Omdømmesvikten er kommet så langt at også norsk opinion kan tro at det er noe galt med det statseide selskapet, sier Aabø til NTB.- I tillegg målbæres kritikken av en fredsprisvinner, og mot en slik er det ganske umulig å ta til gjenmæle, sier Aabø etter at Muhammad Yunus i Grameen Bank igjen er på Norges-besøk og truer Telenor med rettssak.Også da Yunus i 2006 var i Norge for å motta Nobels fredspris, benyttet han anledningen til å kritisere Telenors eierskap i Grameenphone. Da sa han at Telenor ifølge en avtale fra 1996 skulle redusere eierskapet sitt på 62 prosent. Telenor imøtegikk kritikken og sa at avtalen som Yunus viste til, var en intensjonsavtale som gikk ut i 2002.NedsalgetAdvokat Morten Garman, som representerer Grameen Telecom og Yunus i Norge, sier til NTB at fredsprisvinneren ønsker Telenor skal selge seg ned til 35 prosent av aksjene, og at salget skal skje til markedspris. Dette var forutsatt aksjonæravtalen fra 1996, opplyser Garman som også gir uttrykk for håp om at striden kan løses utenfor rettssalen.- Garman snakker om forhold som gjaldt i en tidligere aksjonæravtale som ikke gjelder lenger, sier informasjonssjef Ingrid Schiefloe i Telenor til NTB. Etter avtale skal tvister mellom eierne i Grameenphone løses ved voldgift i Sverige, opplyser hun.I tilfelle Grameenphone blir børsnotert i Bangladesh, har Telenor signalisert et de kan komme til å selge seg ned, men under 50 prosent.