Etter å ha tapt terreng til markedet uken før, fortsatte trenden for innsideporteføljen forrige uke. Mens hovedindeksen la på seg 2,3 prosent, klarte ikke innsiden mer enn 1,3 prosent oppgang. Forspranget er dermed på 2,3 prosentpoeng hittil i år.Tre av de fem aksjene klarte seg bedre enn markedet. Illikvide Protector Forsikring var best med en opptur på 5,7 prosent, med PGS og DnB Nor nærmest på hhv. 2,9 og 2,4 prosent oppgang.Hydro steg 0,9 prosent, mens Roxar var den eneste aksjen som falt tilbake - 5,7 prosent.Ingen endringer gjøres denne uken.S.loss (85%)Â
Forr. Forr. uke uke ÂSiste Siste uke uke ÂAvk. Avk. tot. tot. ÂAvk. Avk. s.uke s.uke
Norsk HydroNorsk Hydro22.08.0822.08.0857,7057,7049,0549,0557,7057,7058,2058,200,87 %0,87 %0,87 %0,87 %
Protector F.Protector F.22.08.0822.08.087,007,005,955,957,007,007,407,405,71 %5,71 %5,71 %5,71 %
RoxarRoxar06.06.0806.06.085,655,654,804,805,305,305,025,02-11,15 %-11,15 %-5,28 %-5,28 %
PGSPGS08.08.0808.08.08106,75106,7590,7490,74113,50113,50116,75116,759,37 %9,37 %2,86 %2,86 %
DnB NorDnB Nor25.07.0825.07.0862,6062,6053,2153,2161,7061,7063,2063,200,96 %0,96 %2,43 %2,43 %
Differansen: Differansen: Â
Innsidep.Innsidep.H. H. ind. ind.DiffDiff
Siste uke Siste uke Â1,30 %1,30 %2,30 %2,30 %-1,00 %-1,00 %
Hittil i år Hittil i år Â-10,70 %-10,70 %-13,10 %-13,10 %2,30 %2,30 %