Den amerikanske ISM-indeksen (innkjøpssjefenes forventningsindeks) endte på 49,9 i august, mens det ifølge Bloomberg var ventet en indeks på 49,9. I juli var indeksen 50,0.Samtidig viser tall fra amerikanske myndigheter at byggeinvesteringene falt 0,6 prosent fra juni til juli. Ifølge Bloomberg var det ventet et fall på 0,4 prosent.