Vanskelig juss i Terra-saken

Dersom striden mellom Terra-kommunene og de to långivende bankene havner i rettssystemet, er det nokså åpent hvem som går av med seieren.

Publisert 9. sep. 2008 kl. 13.36
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 11.46
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 177 ord
Foto: HegnarOnline

Et hovedspørsmål er om avtalen hver enkelt kommune inngikk med sin bank, er ugyldig. Kommunene har sluttet å betale inn på lånene sine med den begrunnelse at lånene var ulovlige i henhold til kommuneloven og må kjennes ugyldige.Trolig ugyldig- Mye tyder på at dette argumentet kan gjøres gjeldende, uansett om banken var i god tro eller ikke, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til NTB.Han påpeker imidlertid at det i så fall vil ha som følge at kommunene slipper å betale rente og omkostninger på lånene, men også at banken skal ha sine penger tilbake.Men erstatning?Det store spørsmålet er derfor om det kan oppstå noe erstatningsansvar. Kommunene mener bankene har opptrådt så uprofesjonelt at de har erstatningsansvar, også overfor tapet kommunene har lidd.- Det er prinsipielt sett mulig. Lignende saker har vært oppe i Høyesterett og ført fram. I Terra-saken vil det bli en selvstendig vurdering fra kommune til kommune, med separat bevisførsel i hver enkelt sak. Det er umulig for meg å vurdere utfallet hvis det ender i rettsapparatet, sier Bernt til NTB.