- Her trøster vi oss med galgenhumor. Men det er jo greit at det skjer kort og brutalt da. Stemningen var verre i kjølvannet av dot.com-boblen. Da visste vi at martkedet ville falle jevnt og trutt i måneder fremover, sier Terje Nyborg i Landsbanki til E24.Nyborg tror en av årsakene til det store fallet er tvangssalg av aksjer, et fenomen han har sett før i markedet.- Vi ser unaturlige kursbevegelser i selv store og normalt stødige papirer nå. Vi så det samme i vinter, da det stormet sist. Det kan tyde på tvangssalg. Vi har ikke hatt noen hos oss, men det ryktes om at det er flere betydelige aktører som har blitt tvangsinnløst, sier han til E24. der Trygve Hegnar snakker om det tunge aksjemarkedet. Dagens sending startet klokken 13:30.