Analytiker: Kjøp disse aksjene

Orion Securities snakker om ratefall og utbombet aksje. Følgende aksjer får en kjøpsanbefaling.

1
Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:- Jinhui Shipping (8,83) - nærmer ratefallet seg slutten? Bulkratene er nå på nivåer som er under driftskostnaden til de fleste rederier. En viktig årsak til den ekstreme svakheten er at mange importører og eksportører av råvarer sliter med å oppnå Letter of Credits i bankene. Vi formoder således at den negative nyhetsstrømmen i form av fallende rater nærmer seg slutten.- PGS (30,50) - tilstrekkelig utbombet. Oljeprisen viser tegn til å stabilisere seg understøttet av kutt i OPECproduksjonen og amerikanske styringsrenter. PGS har et opphentingspotensial i forhold til sammenlignbare selskaper. Nylig innsidekjøp til CFO underbygger troen på aksjen.

Nyheter
Børs