Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker i Investtech venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Børs

I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Eitzen Maritime Services og Axis-Shield som kjøpskandidater.- Eitzen Maritime Services har brutt den stigende trenden, noe som indikerer en svakere stigningstakt. Aksjen er nå oversolgt på RSI og ligger nær støtten ved 2,16 kroner, noe som bør gi en reaksjon opp. Positiv divergens i RSI styrker aksjen ytterligere. Det er noe motstand ved 2,75 kroner. Etablert brudd på støtten ved 2,16 kroner vil være et salgssignal. Aksjen er meget positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Axis-Shield har brutt opp gjennom motstanden ved ca. 32,20 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Det vil bli gitt kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon dersom motstanden ved 33,50 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker aksjen. Dersom støtten ved 32,20 kroner brytes, er det ny støtte ved 30 kroner. Aksjen er meget positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter analytikeren.

Nyheter
Børs