Laster opp med aksjer

Storaksjonær kjøper aksjer for flere titalls millioner kroner i Wilson.

Børs

Caiano AS, hovedaksjonær i Wilson ASA og nærstående til styrets formann Kristian Eidesvik, har den 29. desember 2008 kjøpt 4.396.400 aksjer i Wilson ASA til gjennomsnittlig kurs på 19,91 kroner stykket.Ny beholdning for Caiano AS er 38.070.799 aksjer, tilsvarende en eierandel på 90,18 prosent.

Nyheter
Børs