22 selskap forsvant fra Oslo Børs

I løpet av 2008 ble 22 selskap strøket fra notering på Oslo Børs.

1

Fire børsnoterte selskap ble strøket fra notering i desember, noe som betyr at 22 selskap ble strøket i løpet av året. Samtlige som følge av fusjon eller oppkjøp.-16 av disse ble strøket i andre halvår, så det er tydelig at oppkjøpsaktiviteten har økt de siste månedene. Dette har nok blant annet sammenheng med at prisen tilbyder betaler har blitt mye lavere i løpet av året, skriver Oslo Børs i en rapport.