3 viktige spørsmål

Handelsbankens økonomer trekker frem 3 viktige spørsmål de vil følge opp i tiden som kommer.

Jorda sett fra rommet - Illustrasjon: iStockphoto

I dagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets trekker sjeføkonom Knut Anton Mork frem tre viktige spørsmål de vil studere nærmere i tiden som kommer.• Hvor alvorlig blir den gjenværende nedturen? Vi står overfor den alvorligste situasjonen siden andre verdenskrig, men samtidig er mottiltakene de mest omfattende. Et viktig spørsmål er om mottiltakene i slike doseringer virker likedan som de små doseringene vi har sett før.• Når bunner realøkonomien ut? Mange peker på likhetene med Japans tapte tiår. Japanske myndigheter var tregere med å sette i gang mottiltak, men det kan ikke utelukkes at USA og Vest-Europa nå gjør feil som vi først vil se i ettertid.• Hvor sterk blir gjeninnhentingen når den kommer? Tidligere erfaringer peker i optimistisk retning. Da har riktignok nedturene vært mindre alvorlige og gjeninnhentingene til dels vært ledet an av nye bobler. Skal dette skje igjen?