Analytiker: Denne aksjen kan halvere seg

Orion Securities advarer investorer mot børsens klareste halveringskandidat. Samtidig anbefales en av børsens billigste aksjer.

Foto: Scanpix

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales nok en gang Frontline som en soleklar shortkandidat. Samtidig får Songa en kjøpsanbefaling.• Frontline (231,00) - børsens klareste halveringskandidat. Tankmarkedet er trolig på vei inn i en langvarig resesjon, og med høy finansiell giring er Frontline dårlig skodd for et slikt scenario. Faren for grunnstøting er høy, og vi anbefaler derfor å selge Frontline.• Songa (16,80) - lav vurdering mer enn utligner utvanningsrisikoen. Ifølge våre estimater handles Songa til en P/E på 1,0 for i år fallende til 0,8 neste år. Basert på P/E er Songa den desidert billigste riggaksjen på Oslo Børs. Motposten er at Songa har mye gjeld og stram likviditet. Vi anslår netto gjeld til 71 kroner per aksje per utgangen av 2008. Med en sterk kontantstrøm fremover mener ledelsen at nye emisjoner ikke vil tvinge seg frem. Selv om faren for en emisjon ikke kan avskrives, mener vi risk/reward-forholdet er såpass attraktivt at vi lander på en klar kjøpsanbefaling.