I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:•StatoilHydro (113,00) - dårlige lagertall tilsier trading-salg. StatoilHydro er et direkte spill på oljeprisen, og vi anbefaler derfor trading-salg av aksjen. Fundamentalt fremstår aksjen som dyr ved oljepriser under 50. Her kan nevnes at P/E basert på dagens oljepris på 44 for Brent-olje er på 15. Faller oljeprisen ned i 40, øker P/E til lite hyggelige 19.•DnB NOR (22,70) - uoversiktelig tapsbilde tilsier trading-salg. Tapsbildet i banksektoren blir stadig mer uoversiktelig, og fortsetter den raske og kraftige svekkelsen i verdensøkonomien, er det bare et spørsmål om tid før de fleste banker ligger nede. Vi anbefaler derfor trading-salg av DnB NOR. Risikoen er på nedsiden i inntjeningen og aksjekursen så lenge den raske forvitringen i globale konjunkturer og råvaremarkedet fortsetter. NB! Short-salg av finansaksjer er forbudt. Dette er derfor ingen shortanbefaling. Kun en anbefaling om å selge aksjen dersom man eier den.I skrivende stund omsettes StatoilHydro-aksjen for 118,60 kroner, opp 4,96 prosent mens DnB NOR-aksjen faller 1,76 prosent til 22,30 kroner.