Analytiker: Kjøp og kjøp

Optimistisk analytiker venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

1

I den siste rapporten fra Investtech beskrives Odfjell A og Nattopharma som svake kjøpskandidater på kort sikt.-Odfjell har steget fire prosent siden aksjen bunnet på 41,70 kroner i begynnelsen av oktober, og er ned 25 prosent siden toppen på 58 kroner en måneds tid senere. Tilsvarende tall for B-aksjen, ODFB, er opp 27 prosent siden bunnen og ned seks prosent siden toppen. A-aksjen har altså mye å hente igjen i forhold til B-aksjen. De siste årene har A-aksjen ligget rundt 10 prosent over B-aksjen, mens den nå ligger cirka tre prosent under. Trendmessig ligger aksjen i en fallende kanal på mellomlang sikt og en videre svak utvikling indikeres. Kursen er imidlertid nå oversolgt på RSI og ligger like over støtten ved cirka 42 kroner, noe som bør gi en reaksjon opp. Samtidig er aksen positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Aksjen tester den fallende trendkanalen på oversolgt RSI, noe som bør gi en reaksjon opp på kort sikt. Et par innsidere kjøpte aksjer i selskapet i høst, og lille julaften kjøpte CEO Thomas Christensen seg inn i selskapet for 900.000 kroner på kurs 3,00. Vær oppmerksom på svak likviditet og at aksjen fortsatt er trendmessig negativ. Ved reaksjoner opp er det motstand ved 3,16, 3,36 og 4,30 kroner. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren om Nattopharma.