I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Lerøy Seafood Group som en svak kjøpskandidat på kort sikt mens DnB NOR får en salgsanbefaling.- Lerøy Seafood Group ligger i en bred, fallende trend, men har etablert støtte ved 40 kroner. Kursen er nå nær støtten, noe som bør gi en reaksjon opp på kort sikt. Det er i tilfelle noe motstand ved 50 kroner, samt mer markert motstand ved 59 kroner. Dersom støtten brytes, vil det utløse et salgssignal på både kort og mellomlang sikt. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier analytikeren.- DnB NOR ligger i en fallende trend på kort/mellomlang sikt og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig tradingrange. Det er noe støtte ved 22 kroner. Negativ volumutvikling svekker aksjen ytterligere. Ved reaksjoner opp, er det motstand ved 24 kroner og 28,50 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.