I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Bergen Group som en kjøpskandidat mens Ekornes får en salgsanbefaling.- Aksjen falt fra 30 kroner ved børsnoteringen i slutten av juni til fem kroner i begynnelsen av desember og mistet dermed over 80 prosent av sin verdi. Kursen har nå reagert noe opp og det ble utløst et kjøpssignal fra en liten dobbel-bunn-formasjon da aksjen steg over seks kroner. Kursutviklingen er positiv og signalet indikerer innledning av en stigende trendkanal på kort sikt. De siste dagene har kursen reagert noe ned igjen, og tester nå støtten ved seks kroner, noe som gir mulighet for en god inngangskurs, sier analytikeren om Bergen Group.- Vær oppmerksom på relativt lav likviditet. Ved brudd ned gjennom 6 kroner er det støtte ved 5 kroner, mens det er motstand ved cirka åtte og ti kroner ved videre oppgang. Aksjen er positiv på innsidehandler ett flere kjøp i fjor høst. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren om Bergen Group.- Ekornes ligger i en fallende trendkanal. Kursen tester nå motstanden ved 70-73 kroner nær taket i kanalen. Brudd over 73 kroner, helst på økende volum, vil være et kjøpssignal, mens en videre nedgang innenfor kanalen indikeres så lenge kursen ligger under dette nivået. Aksjen er positiv på innsidehandler etter tre kjøp i november til kurser på 54-64 kroner. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, sier analytikeren.