I dagens morgenrapport fra Orion Securities trekker analytiker frem et økonomisk lyspunkt.- Ikke alle deler av verdensøkonomien ligger nede for telling. Realveksten i kinesisk detaljhandel er på over 18 prosent per år. Dette sammen med de kraftige stimulansetiltakene gjør at myndighetenes mål om åtte prosent vekst i 2009 meget vel kan bli innfridd, sier analytikeren.