-Det vises til børsmelding 22. desember 2008 om innkommet klage fra Periscopus AS over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet fra Erik Must AS datert 18. desember 2008. Børsen har ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket om godkjenning av Erik Must AS pliktige tilbud og har i dag oversendt klagen til behandling i Børsklagenemnden, skriver Oslo Børs i en melding.Musts bud er på 350 kroner aksjen, mens Hegnars Periscopus krevde 406,53 kroner pr. Gyldendal-aksje.