Q-Free er blitt gjort kjent med at det er en mulig kjøper av inntil 25 prosent av aksjene i Q-Free i prisområde 9 til 9,5 kroner pr aksje.Klokken 13.25 ble det innført børspause i Q-Free. Aksjen ble sist omsatt for åtte kroner, opp 12,68 prosent. Børspausen har nå blitt opphevet.Q-Free-aksjen stiger 25,35 prosent til 8,90 kroner.