Børsomsetningen falt 55 prosent!

Omsetningen på Oslo Børs falt med 55,4 prosent i desember, men en type fond eksploderte.

Desember ble en stygg måned og 2008 ble et fryktelig år på Oslo Børs. Omsetningen falt med 55 prosent i årets siste måned og endte på 97,3 milliarder kroner. Aksjeomsetningen endte på 90,75 milliarder kroner. Det gir et snitt pr. dag på henholdsvis 5,1 og 4,8 milliarder kroner.I desember 2007 var omsetningen på Oslo Børs på 203, 3 milliarder kroner, tilsvarende en gjennomsnittlige omsetning hver dag på 12 milliarder kroner.Totalt ble det omsatt for 2.489,9 milliarder kroner på Oslo Børs i 2008. Det var ned 731 milliarder kroner, tilsvarende 22,3 prosent, fra 3.220,8 milliarder kroner i 2007.Men det var en vinner i 2008 også. Børsnoterte fond eksploderte og det ble omsatt såkalte ETFer for 56,8 milliarder kroner, opp 51,2 milliarder kroner, tilsvarende 3.722,5 prosent.I desember ble det omsatt børsnoterte fond for 6,3 milliarder kroner, tilsvarende 331 millioner kroner i snitt hver dag.