For 40.000 kroner skulle ungdom i Tromsø lokkes til å kjøpe sin egen leilighet i borettslaget "U2". Men da leilighetene ble verdiløse leverte flere andelseiere nøkkelen og unngikk fellesgjelden på 1,8 millioner, skriver Finansavisen.- Utgangspunktet er at man kan si opp boretten med seks måneders varsel, hvor man er forpliktet til å betale fellesutgifter i seks måneder. Etter det er man fri og kan forlate borettslaget uten ytterligere ansvar overfor borettslaget, sier advokat Paul Vikse i advokatfirmaet Vikse i Bergen.Denne muligheten er ifølge Vikse spesielt aktuelt i nettopp borettslag med lavinnskudd.- Jeg har vært borte i flere tilfeller hvor personer har valgt å benytte seg av denne muligheten. Det kan skape store problemer for borettslaget og for dem som er igjen, og hvis alle sier opp blir banken sittende igjen med gjelden, sier han videre til avisen.Assisterende direktør Tore Johannesen i Norske Boligbyggelag sier det kan være fornuftig å se på om det fortsatt bør være mulig å si opp boretten.- Jeg er usikker på hvor grundig lovgiverne tenkte gjennom dette da de laget loven. Det er en god beskyttelse for den enkelte, men det øker tapsrisikoen for fellesskapet, sier han til Finansavisen.