I det som har blitt en liten, kommer CanArgo med en skrekkelig sent på fredag kveld. Denne meldingen kommer etter ledelsen på NYSE (New York Stock Exchange) sår tvil om hvorvidt selskapet klarer å unngå en konkurs.Ifølge NYSE, har CanArgo brutt seksjon 1003(a)(iv) av selskapsguiden i forbindelse med dere NYSE-notering. NYSE påpeker at selskapet har tapt såpass mye penger, eller at selskapet er i en så presset økonomisk situasjon, at det kan stilles spørsmål rundt selskapets videre driftsgrunnlag.Selskapet har fått frist frem til 5. februar 2009 for å legge frem en plan til hvordan selskapet skal overleve den akutte, interne finansielle krisen.CanArgo-tickeren vil få en ".BC" lagt til, som tilsier at selskapet ikke lever opp til børsens standarder. Posten "Cash and cash equivalents" var på 2,45 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal for CanArgo, mot 6,87 millioner dollar ved årskiftet. Den kortsiktige gjelden ("Loans payable - short term") var på 3,63 millioner dollar, opp fra null ved inngangen til året.