Inngangen til året har vært svak for norske og svenske kroner, skriver Finansavisen.Nå retter flere av verdens store valutahandlere blikket mot kronene. Bloomberg siterer rapporter fra flere større valutabanker, som alle forventer sterkere krone.Bak analysene ligger delvis OECD-prognoser, som viser at de nordiske landene vil unngå de verste nedturene som følge av finanskrisen.I tillegg legger bankene vekt på gode betalingsbalanser. Derfor regner Goldman Sachs norske og svenske kroner for «top picks for 2009».- Disse landene burde klare seg bedre enn eurosonen og med bedre markedsforhold vil noe av feilprisingen bli reversert, sier valutastrateg Thomas Stolper i Goldman Sachs til Bloomberg.Fra dagens utgangspunkt på henholdsvis 7 og 8 kroner mot dollar, regner Goldman med kurser på litt over 5,50 og 6,50 ved nyttår, skriver Finansavisen.Ifølge OECDs beregninger vil Norge, med 13,3 prosent av BNP, ha verdens største valutaoverskudd i år.