DnB NOR Markets publiserte en rapport ved navn "Økonomiske utsikter" i dag klokken 12:00. I rapporten går meglerhuset gjennom alle fasetter ved norsk og internasjonal økonomi.Krona har svekket seg rekordmye de seneste månedene, og ifølge meglerhuset er det følgende faktorer som har ført til en tilnærmet kronekollaps:
  • Rentedifferansen mot eurosonen har faltRentedifferansen mot eurosonen har falt
  • Oljeprisen har stuptOljeprisen har stupt
  • Volatiliteten i valutamarkedet har vært svært høyVolatiliteten i valutamarkedet har vært svært høy
Kronerekyl? Les rapporten i sin helhet her
DnB NOR Markets trekker blant annet frem Norges Banks egne prognoser når de argumenter for langsiktig kronestyrkelse. Meglerhuset venter også en oppgang i både oljepris og risikoappetit.- Vi forventer også at kronen skal styrke seg. Denne prognosen er bygget på flere forutsetninger. Blant annet venter vi at oljeprisene skal stige i løpet av dette året og stabilisere seg på nivåer over 60 dollar fatet. I tilegg antar vi at markedene gradvis skal normaliseres og at profesjonelle aktører igjen skal fatte interesse for den norske kronen, noe vi allerede ser tegn til. Om ett år ser vi derfor for oss at den norske kronen noteres til rundt 8,20 mot euro, heter det i rapporten.Dagens gjest på Økonominyhetene med Trygve Hegnar er seniorøkonom Kyrre Aamdal fra DnB NOR Markets.