Oppdrettsselskapet Marine Harvest (MHG) opplyste i dag at de har slaktet 90.000 tonn med laks i fjerde kvartal mot tidligere estimater på 82.000 tonn.- Slaktevolumene var normale i de fleste regioner, mens spesielt Chile og Norge slaktet noe mer enn vi hadde ventet, sier Klaus Hatlebrekke til HegnarOnline.I tillegg har selskapet innfridd TRS-forpliktelsene i forbindelse med kjøpet av Aker Seafoods aksjer. Aksjene blir vurdert som en finansiell investering. Mer
om det herDet positive er mangelen på negative nyheter
.- Både Cermaq og Grieg Seafood har tidligere kommet med resultatvarsel så det er positivt at MHG tydeligvis ikke finner grunn til å komme med tilsvarende informasjon. Sannsynligvis slaktet MHG mer i Chile enn ventet på grunn av sykdomssituasjonen i området, mens det i Norge er mer tilfeldig, sier analytikeren og fortsetter:- Det blir ikke store estimat justeringer i forbindelse med denne meldingen, men noe volum blir flyttet til Q4/08 fra 2009. Det positive er mangelen på negative nyheter.