Tidligere i dag ble det kjent at Kapsch TrafficCom har kjøpt 20,4 prosent av utestående aksjer i Q-Free til kroner 10 kroner pr. aksje.- Styret i Q-Free er overrasket over Kapsch sin handling overfor selskapet, og har pr i dag ikke mottatt noe informasjon angående bakgrunnen for kjøpet av aksjene. Følgelig har styret i Q-Free på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å evaluere Kapsch sin endelige strategiske intensjon og rasjonale. Styret i Q-Free registrerer at Kapsch er selskapets største konkurrent, og forventer å motta informasjon fra Kapsch angående deres intensjoner og rasjonale innen kort tid, skriver Q-Free i en melding.- Styret i Q-Free er av den formening at selskapet har en sterk markedsposisjon og har vist en sterk operasjonell og finansiell utvikling de siste år som et uavhengig og selvstendig selskap. Styret er av den initielle oppfatning at prisen Kapsch betalte ikke reflekterer de underliggende verdiene i selskapet, og er av den oppfatning at selskapet vil fortsette å skape verdier for sine aksjonærer som et uavhengig selskap, skriver Q-Free.- Ingen primærinnsidere i Q-Free har solgt eller har som intensjon å selge aksjer til Kapsch. Styret i Q-Free har engasjert SEB Enskilda for rådgiving og aktiv evaluering av alle mulige opsjoner for Q-Free i nåværende situasjon, avslutter styret i Q-Free.I skrivende stund omsettes aksjen for 10,05 kroner, opp 11,67 prosent.