DnB NOR-topp: - Ingen positiv utvikling

- Situasjonen ser mer dyster ut enn for bare noen uker siden, sier DnB NOR-topp Leif Teksum.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

DnB NOR-topp Leif Teksum ser ingen positiv utvikling i makrobildet.- (..) Snarere tvert imot ser situasjonen mer dyster ut enn for bare noen uker siden, sier han til DN.For enkelte bedrifter er det nærmest umulig å få lån til normale betingelser.- Det fundamentale har ikke endret seg, selv om både styringsrenten og pengemarkedsrenten er ned. Prisen på penger er fortsatt høy og marginene er fortsatt økende, sier Teksum.Han ser for seg en kredittvekst på fem prosent i år, mot rundt 20 prosent i 2008.