DNO krever ny generalforsamling

DNOs Berge Gert Larsen krever ny generalforsamling i Det norske oljeselskap.

Foto: iStockPhoto

Styret i Det norske oljeselskap ASA har mottatt en anmodning fra DNO International ASA ved styreleder Berge Gert Larsen, om å avholde en ekstraordinær generalforsamling for å velge et nytt styre i Det norske oljeselskap ASA.Styret i Det norske oljeselskap ASA vill ta stilling til forespørselen så raskt som mulig.