Ekornes legger ned

Ekornes ser foreløpig ikke tegn til at den negative trenden vil snu i nær fremtid. Fabrikk legges ned.

Foto: Finansavisen

Ekornes sendte i begynnelsen av desember ut en børsmelding vedrørende innføring av fire dagers uke ved selskapets fabrikker i Norge. Denne ordningen er en midlertidig kapasitetsnedsettelse med varighet ut februar 2009.I meldingen ble det også meldt at en ville komme tilbake til hvilke permanente tiltak som eventuelt må iverksettes, i løpet av januar.Selskapets ordreinngang i fjerde kvartal 2008 var om lag 15 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2007. I desember isolert var ordreinngangen 26 prosent lavere enn i samme måned i 2007. Dette bekrefter at svekkelsen i selskapets markeder tiltok mot slutten av 2008, og selskapet ser foreløpig ikke tegn til at den negative trenden vil snu i nær fremtid, heter det i dagens melding.Prosessen med å forberede permanente tiltak er derfor igangsatt. Ledelsen har utarbeidet en skisse for dette som grunnlag for de interne prosessene, herunder blant annet drøftinger med tillitsvalgte for de ansatte. Siktemålet er endelig styrebehandling i Ekornes ASA 23. januar 2009.Skissen inneholder en omstrukturering og kapasitetsreduksjon ved selskapets fabrikker som produserer sofa (Stranda, Hareid, Vestlandske og Grodås), en kapasitetsreduksjon av produksjonen av Stressless-stoler ved fabrikkene i Sykkylven (Ikornnes og Tynes), samt kapasitetsreduksjon ved madrassfabrikken på Fetsund (Akershus fylke).Ledelsens skisse til omstrukturering består i nedleggelse av fabrikken på Stranda og overføring av produksjon av fastrygg-sofa til Hareid. Fabrikken på Stranda har 67 årsverk. Dette betyr en kapasitetsreduksjon innen sofaproduksjonen på om lag 25 prosent.Kapasitetstilpasningen knyttet til Stressless-stol planlegges gjort gjennom en kombinasjon av bemanningsreduksjoner og permitteringer.Kapasitetstilpasningen ved madrassfabrikken på Fetsund blir gjennomført gjennom bemanningsreduksjoner, og berører 18-20 årsverk av totalt 143.Ledelsens skisse betyr at samlede oppsigelser ved selskapets fabrikker og administrasjon i Norge antaes å omfatte om lag 180 årsverk, og 80 årsverk permittert. Nøyaktig antall og fordeling på anlegg vil bli gjenstand for drøftinger med de ansattes representanter i de kommende to-tre ukene.Ekornes gjennomfører i tillegg betydelige markedsaktiviteter, spesielt der finanskrisen har slått mest inn i forbrukermarkedet (USA, UK, Danmark) med målsetting om å kunne tilby de berørte ny jobb så raskt som mulig.