Investor Jan Eiler Fleischer vil forsette å i investere på Oslo Børs i 2009, fortrinnsvis innen holde og offshore.- (..) Jeg tror oljeprisene kommer til å stige, derfor er olje et interessant område. Oslo Børs er også en av dem som fikk mest juling i fjor. Det er et godt utgangspunkt. Jeg tror vi kan få et bear-rally, sier investoren til avisen.